View Sidebar
Viktiga initativ i Stockholm

Viktiga initativ i Stockholm

15/05/2014 05:170 comments

Idag finns det tusentals barn och vuxna som har olika sorters funktionshinder. Många hamnar under benämningen autismspektrum i Stockholm. Siffrorna varierar något, och allt är inte dokumenterat, men man beräknar att det finns cirka 9000 barn i hela landet,varav nästan ett par tusen i Stockholm. Det finns inga siffror på antal vuxna med dessa störningar.

MU191-utbildning för allaAutismspektrum i Stockholm kallas för detta just därför att det inkluderar så många olika störningar. Ett av de mest kända är Asperger, men även ADHD brukar också räknas med. En del anser att det är två olika funktionsstörningar, men att de med autism också ofta har ADHD. Faktum kvarstår att alla barn och vuxna som har en diagnos i autismspektrum i Stockholm har någon form av störning som hindrar dem på olika sätt.

För en del är det koncentrationssvårigheterna som är det värsta. Tidigare klassificerades många barn som egentligen hade ADHD som bråkiga och störande. Man förstod inte att de gjorde så gott de kunde, att deras rastlöshet låg utanför deras kontroll. Tyvärr ledde det till mycket lidande, också i vuxen ålder. Idag vet man att de som kommer under autismspektrum i Stockholm är födda sådana. I vissa fall kan uppväxten förstärka ens symptom, men det verkar ofta vara genetiskt.

Man har kommit en bra bit på vägen, men det finns fortfarande mycket som kan göras. I Stockholm har man flera fina center och initiativ för att hjälpa de med ADHD och andra störningar att kunna få en utbildning och hitta ett jobb. Ibland behövs det bara lite stöd och uppmuntran, och en arbetsmiljö som passar dem, för att de ska lyckas mycket bra. De flesta som har autism har också andra problem, så ibland kan detta skapa en ganska komplex situation.

Tanken är den att man ska bygga på individens egna kunskaper och förmågor. De flesta som har dessa syndrom är normalt intelligenta. Det handlar mer om inlärningssvårigheter och problem med sociala färdigheter. Man har ofta ett repetitivt och stereotyp uppförande, det är svårt att vidga sig och omfatta nya saker. Därför krävs det träning och förståelse. För många av dessa personer har livet och skolgången varit en enda stor stress, med stora påtryckningar. Ännu är det många lärare och personal som inte riktigt vet hur de ska handskas med barn som har ADHD eller Asperger, eller andra syndrom. Det syns inte utanpå att man har dessa störningar. Med tiden hoppas man att information och förståelse ska sprida sig.

Leave a reply