View Sidebar
Utvecklingen går framåt inom ergonomi

Utvecklingen går framåt inom ergonomi

01/10/2019 18:41Comments are Disabled

Våra förändrade arbetsvanor kräver bättre ergonomiska förutsättningar. Kontorsarbetets faror flög länge under radarn. Med tiden kunde vi dock se vilka arbetsrelaterade skador som kontorsarbete kan medföra. Idag forskar man ständigt om nya lösningar som förhindrar skador.

Hur mäter vi egentligen arbetshälsa? Inkluderar vi kroppens fysiska hälsa ur ett längre perspektiv, eller tänker vi endast på skador som uppkommer i direkt samband med arbetet. Företagare bör dock börja med det grundläggande arbetet. Alla behöver rätt inredning till kontor som fungerar i praktiken. Därefter får du utvärdera ytterligare förbättringsåtgärder allt eftersom.

De nya metoderna

Att mäta ergonomi med samma förutsättningar har tidigare varit ett problem. Låt oss ta några exempel för att du tydligare ska förstå problematiken.

  • Många arbetsplatser har skilda miljöer. De kan exempelvis använda sig av samma ergonomiska möbler. Kontorsytorna kan dock skilja sig åt ur ett flertal perspektiv. Det kan exempelvis finns ett problem med ljusstyrkan på ett kontor. Ett annat kontor kan i sin tur ha stora problem med en för bullrig miljö.
  • Olika länder har olika tillvägagångssätt för att mäta ergonomi. Det har därför varit svårt för forskarna att kopiera varandras metoder. Det har dock gått, i en viss utsträckning, att lära sig av varandra.

Den nya teknologin har dock gett forskarna och arbetsgivarna nya verktyg. Dessa verktyg kan användas för att säkerställa en ergonomisk miljö.

  • Forskare har bland annat lyckats tagit fram en liten dosa som kan mäta kroppens rörelser. Dosans främsta syfte är att mäta lutning. Många av kroppens problem i samband med kontorsarbete framkommer nämligen på grund av en dålig hållning. Den här metoden tillåter forskare att mäta en del av ergonomin under samma förutsättningar.
  • Forskarna har även kommit närmare en nationell och internationell standard för olika värden. Exempelvis kan det handla om lutningsdosan. Inom ett visst intervall ska personen befinna sig i en korrekt ergonomisk ställning. Om personen avviker från detta bör åtgärder vidtas.

Du behöver dock inte vänta på forskningsresultat för att göra en ergonomisk skillnad redan idag. För riktigt bra kontorsmöbler ska du besöka ergoff.

Den moderna arbetsplatsen

TechWorld beskriver den moderna, ergonomiska arbetsplatsen. Den innefattar mer än bara kontorsutrustning. I bästa fall ska den även inkludera stora öppna ytor med mycket ljus. Kontorslandskap är vanliga och populära idag. Det ska dock finnas möjlighet för de anställda att kunna gå undan och jobba ostört. Den ergonomiska aspekten av en för hög ljudnivå är mycket viktig.

Många moderna kontor kan idag upplevas som överflödiga. Du kan exempelvis kolla på Spotifys huvudkontor i Stockholm. Dessa kontor med extra allt har dock i regel främst ett ergonomiskt syfte. De är noggrant planerade för att de ska uppfylla alla ergonomiska aspekter. Ur det här perspektivet är det lyxiga inte endast utformat för att locka de bästa medarbetarna.

Har du någon gång fryst på kontoret? Detta kan i själva verket innebära en ergonomisk miljö. Du ska nämligen inte ha det för varmt på jobbet. Det är något som bland annat gör oss trötta. Sen finns det givetvis gränser. Det ska inte vara påtagligt kallt på kontoret bara för att det är vinter.

Upplever du att ljuset från din bildskärm är störande? Det finns inte alla gånger en tydlig lösning på detta. Du ska definitivt kräva en bildskärm som är ergonomiskt utformad. Tyvärr gör bildskärmen att våra ögon efter ett tag blir trötta. Detta är inte farligt även om det kan vara obehagligt.

En lösning på trötta ögon är att gå ifrån datorn. Tyvärr kräver visa jobb, exempelvis inom kundtjänst, att du måste kolla in i skärmen under hela dagen. Du har dock rätt till raster och den lite längre lunchrasten. Försök att hålla dig borta från mobilen under den här tiden. Rasterna ska vara ett tillfälle för dina ögon att vila, lite frisk luft är inte heller negativt.

Arbetsställningen är nyckeln till mycket

Alla behöver en väl anpassad arbetsställning vare sig du jobbar vid ett skrivbord eller inte. Personer med dålig hållning tenderar även att ha det i sina privatliv. Detta innebär i längden att kroppen tar skada både på arbetet och på fritiden.

  • Även när du sitter ska hela kroppen vara delaktig. Du ska exempelvis inte sitta med fötterna rakt fram under bordet. Fötterna ska arbeta även när du sitter. De hjälper nämligen kroppen att stabilisera sig och finna en jämvikt. Tänk exempelvis på styrkelyftare som utför bänkpress. Detta är en övning som endast ser ut att ta på överkroppen. I själva verket har bålen, benen och fötterna en mycket viktig del i att utföra lyftet.
  • Armarna ska vara korrekt placerade när du arbetar vid datorn. Du ska exempelvis inte ha armarna i luften hela tiden. Stolen bör vara anpassad till bordet på ett sådant sätt att armarna emellanåt kan vila mot bordsytan. Du bör även ha ett komplement till din datormus för att du ska variera rörelserna.
  • Kollar du upp mot din skärm? Skärmen ska vara i direkt jämnhöjd med dina ögon, och du ska samtidigt kunna sitta rakryggad. En sned sikt mot skärmen kan i längden skapa åkommor i din kropp, det kan också göra att dina ögon blir trötta extra fort.
  • Är du en person som lätt fastnar i arbetet? Många är vi som vill ha arbetat ur världen. Vi sitter därför flera timmar i samma position för att bli klara. Detta är aldrig ett rekommenderat arbetssätt. Du ska ta regelbundna pauser, oavsett arbetsuppgifter. 
  • Är du stressad och måste arbeta hårt i perioder måste du i alla fall kunna höja och sänka bordet. Du kan då variera din position under arbetsdagen. Sitt gärna lika mycket tid som du står. 

När kontorsjobbet påverkar privatlivet

Visste du att kroppslig inaktivitet är livsfarligt? Många sitter nämligen hela dagarna på jobbet. Detta blir ett inövat mönster som vi sedan tar med oss hem. Det är oerhört lätt att hamna i inaktivitet i och med de bekvämligheter som finns i dagens samhälle. Detta gör i längden att du ökar risken för att drabbas av hjärtsjukdomar och att du även ska prestera sämre på jobbet.

Har du en arbetsgivare som inte tar ergonomi på allvar? Det första du bör göra är då att påtala riktlinjerna från Arbetsmiljöverket. Du kan använda detta till att förändra ditt liv, om du inte har en bekväm arbetsplats kan du ta flera korta pauser. Ta gärna en kort promenad utomhus på ca.  5 – 10 minuter. Om arbetsgivaren har invändningar mot detta kan du hänvisa till forskningen. En forskning som bevisar vikten av fysisk aktivitet och ergonomiska arbetsplatser.

Har du ett stressigt jobb? Är det nästintill omöjligt att ta korta pauser? Detta kan vara acceptabelt enligt Arbetsmiljöverket så länge arbetsplatsen är ergonomisk. Du har dock i den här situationen ett större ansvar för ditt eget välmående. Ett bra första steg är att pendla till jobbet med cykel eller gång. 

Pendling utan motorfordon har flera hälsofördelar. För det första säger forskningen att motion i runtomkring 30 minuter per dag är tillräckligt. För det andra bryter du ditt stillasittande mönster. När du kommer du till jobbet har du fått frisk luft och är redo för att påbörja arbetsdagen. När dagen är slut är vi inte allt för sällan trötta i huvudet. Du kan då återigen bryta mönstret genom att använda din cykel. 

Har du inte möjlighet till att pendla måste du se till att träna kontinuerligt. Se det som en investering i din hälsa.