View Sidebar
Psykologisk hjälp och KBT i skolan

Psykologisk hjälp och KBT i skolan

23/07/2020 13:31Comments are Disabled

Det är vanligt att barn och unga vuxna lever med psykisk ohälsa. Skolan utgör ofta en påfrestande miljö. En del barn lever dessutom i ett hem där bråk och andra problem är ständigt förekommande. Dessa barn kan behöva prata med en psykolog redan i tidig ålder.  

Med en erfaren psykolog kan du komma till rätta med det mesta. Du kan få rätt verktyg för att handskas med stress och psykisk ohälsa. Livet är inte alltid enkelt. Livet blir dock betydligt enklare när du vet orsaken till att du inte mår bra.

Vad kan psykologen hjälpa dig med?

Många psykologer kan handskas med flera olika områden. Det kan handla om ångest, rädsla eller stress. Det är viktigt att få hjälp med att hantera dessa känslor redan i ung ålder. Tyvärr kan steget till att ta hjälp vara fyllt av ångest och skam.

  • Ångest är en av grundstenarna som utgör den psykiska ohälsan. Ångesten kan finnas där i bakgrunden, redo att hoppa fram när du minst anar det. Den här känslan är verklig och svår att undvika.
  • Med KBT-terapi kan du få hjälp med att bemöta ångesten. Man pratar ofta om att stanna i den känsla som framkallar ångest. Den här terapiformen ger dig alltså verktygen för att bekämpa det som gör psykiskt ont.
  • Depression är nära sammankopplat med ångest. Många unga som drabbas av depression riskerar att dras med psykisk ohälsa under hela deras liv. Depression är nämligen ett återkommande fenomen. Om du har fått det en gång riskerar du att drabbas igen.
  • Ibland krävs det medicinering för att överkomma det depressiva tillståndet. Medicineringen kan ofta kombineras med aktiv KBT-terapi. Just kombinationen av olika behandlingsformer brukar kunna hjälpa de allra flesta.
  • Stress kan vara nära sammankopplat med både ångest och depression. Vi pratar i dessa termer om ohälsosam stress. En stress som påverkar flera olika områden av livet. Det kan handla om en person som ständigt jämför sig med andra.
  • Du kan lära dig att hantera stress. Faktum är att stress kan vara bra i små doser. Den gör oss koncentrerade och får oss att prestera bättre.  

Behöver du hjälp med att få de rätta verktygen för att hantera dina känslor? Carolinekraus är ett känt namn inom psykologin. Hon kan hjälpa dig med en rad olika psykiska åkommor. Tveka inte på att ta hjälp. Alla människor är i behov av en hjälpande hand. 

Vem betalar för KBT-terapin?

Det finns många privata aktörer som erbjuder terapi. I dessa fall får man betala själv för behandlingen. Du kan också få hjälp via landstinget. I dessa fall är terapin gratis. Kötiden brukar dock vara lång. Ibland är kötiden så lång att man inte längre är i behov av terapi när det finns en plats ledig.

Många människor tror att endast vuxna kan få ut något av att gå i terapi. Även barn kan må bra av att få prata ut med en psykolog. Orsakerna till detta har vi pratat om flera gånger i artikeln. Ett barn saknar dock de finansiella tillgångarna för att betala för terapi hos en privat aktör.

Det är i dessa fall samhällets uppgift att bistå med kostnaden. Detta kan ske genom skolorna eller genom den offentliga vården. Kötiderna är dock ett problem. Skolorna har därför ett extra stort ansvar att tillhandahålla den här typen av tjänst.

Det finns nästan alltid en kurator på skolan som tar emot elever. Kuratorn är ofta utbildad socionom. Kuratorn kan ta ett första samtal med eleven och bedöma dennes behov. Ibland räcker det med att prata med kuratorn. Ibland måste dock eleven få mer ingående samtalsterapi hos en psykolog.

I dessa fall bör skolan administrera detta och även hantera kostnaden. Det finns som sagt flera privata aktörer som är villiga att bistå med samtalsterapi. Psykisk ohälsa är ett stort problem som bör tas på största allvar.

Kostnaden för samtalsterapi bör definitivt inte stå i vägen för att en person ska få hjälp. Detta är extra viktigt när det handlar om ett barn. Utan hjälp kan barnet passera in i vuxenlivet med samma problematik. Detta resulterar ofta i arbetslöshet och socialt lidande. 

Hur hanterar skolorna psykisk ohälsa?

Barn får hjälp av KBT i skolan. Det finns flera reportage i landets tidningar som vittnar om detta. Faktum är att en del skolor satsar extra hårt på att kunna erbjuda samtalsterapi. Vi vet däremot att den här tjänsten inte finns tillgänglig på alla landets skolor.

Detta är en problematik som för med sig flera konsekvenser. Tyvärr tenderar den här problematiken att finnas i utsatta områden. Vi pratar då om skolor som redan har bristande resultat. Psykisk ohälsa på dessa skolor kommer med stor sannolikhet eskalera de bristande studieresultaten ytterligare.

Tillgången till samtalsterapi bör vara säkrad i länder med hög välfärd. Den gemensamma välfärden bör täcka kostnaderna för detta genom skatteintäkterna. Just kostnaderna i förhållande till resultat bör inte vara anmärkningsvärda. De negativa effekterna av psykisk ohälsa är definitivt större i det långa loppet.