View Sidebar
Hur funktionshindrade kan få hjälp

Hur funktionshindrade kan få hjälp

02/12/2015 19:44Comments are Disabled

Det finns flera olika sorters funktionshinder, en del är psykiska medan andra är fysiska. Ganska många personer har en kombination av de två, vilket i sin tur leder till andra speciella situationer och problem. För att klara av att leva ett fullt och intressant liv behöver funktionshindrade få hjälp och stöd. Med hjälp av assistansersättning är detta inte alls omöjligt.

Det är inte lätt att leva med ett handikapp eller funktionshinder, oavsett vad det är. Små saker kan bli till stora oöverkomliga 105-4-funktionshinderberg, som man inte kan ta sig över utan hjälp. Ibland behöver man ganska mycket hjälp medan det ibland bara handlar om vissa komplikationer. Det kan handla om sådant som andra tar för givet, men som för en person med ett funktionshinder är svårt att uppnå. Att klä på sig eller äta, till exempel, eller att kommunicera med sin omgivning. Som namnet antyder kan ett funktionshinder göra det svårt att fungera i samhället

Assistansersättning för funktionshindrade

Denna ersättning är något som både barn och vuxna kan ansöka om, det baseras på hur stort ens funktionshinder är. Man ska behöva hjälp minst 20 timmar i veckan, även om de som har lindrigare hinder alltid kan söka hjälp från kommunen. Autism och utvecklingsstörningar omfattas av de grupper som kvalificerar för hjälp. Sedan finns det de som har hjärnskada eller fysiska skador, som inte är förorsakade av hög ålder. Det är allså en ganska vid grupp, som alla har möjlighet att ansöka om hjälp.

En faktor som myndigheterna ser på är om funktionshindret gör att man inte klarar av det dagliga livet, och till vilken utsträckning. Ett barn med autism, till exempel, kanske mår fysiskt bra, funktionshindret syns inte utanpå. Men många av dem klarar inte av att gå i en vanlig skola eller kommunicera med andra personer. Därför behöver de, och har rätt till, stöd och hjälp för både skolgång och fritidsaktiviteter. Hos TRF Assistans får du hjälp med personlig assistans. Man ser till de individuella behoven och anpassar sin hjälp därefter. Trygghet och frihet är två nyckelord i deras motto, oavsett om det handlar om barn eller vuxna med funktionshinder.Man hamnar alltså i goda händer med dem.

Man ska aldrig ge upp

Vare sig man har ett medfött funktionshinder eller har råkat ut för en olycka eller sjukdom, så är det inte alltid så lätt att vänja sig vid hur livet fungerar. Det är så många små moment varje dag där det behövs hjälp. Men man ska aldrig ge upp, utan se till att få all den assistans som finns tillgänglig. Vissa familjer kan ta hand om en hel del själva, både med funktionshindrade barn eller vuxna. Ibland kan det dock vara skönt att kunna slippa vissa praktiska uppgifter. Om man har en personlig assistent för den funktionshindrade familjemedlemmen kan resten av familjen istället ta hand om den känslomässiga biten, till exempel. Läs mer om assistansersättning på http://www.trfassistans.se/personlig-assistans/assistansersattning/.

När familjen slipper ha hela ansvaret blir det lättare också för dem att hålla sig fysiskt och psykiskt i form. Det är bra att känna ansvar och ta hand om varandra. Men om pressen är för stor kan det bli en börda, som i sin tur leder till skuldkänslor. Därför ska man försöka planera vardagen för hela familjen på ett balanserat sätt. Assistansersättning kan göra detta möjligt. Föräldrarna kan gå till jobbet och vara övertygade om att barnen har det bra, också de med funktionshinder. En vuxen person kan själv klara av att jobba, med en bra assistent som hjälper till med vissa praktiska saker. Med andra ord kommer hela familjen att kunna leva ett rikare liv.

Comments are closed